Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
Universiti Putra Malaysia
Khamis - 23 Februari 2017
  • Facebook
  • Youtube
  • Google
PETA LAMAN
KATEGORI MENGENAI KAMI
   *  DEKAN
  -  Aluan Dekan
  -  Profil
  -  Carta Organisasi FSTM
   *  KEMUDAHAN
  -  Bangunan
  -  Dewan/Bilik Kuliah
  -  Makmal
  -  Lain - Lain
   *  SEJARAH
  -  Latar Belakang
   *  MAKLUMAT KORPORAT
  -  Piagam Pelanggan
  -  Logo
  -  Visi/Misi/Matlamat Kami/Dasar Kualiti
  -  Slogan UPM
KATEGORI PENTADBIRAN
   *  PEJABAT AM DEKAN
  -  Carta Organisasi
  -  Informasi Bahagian
  -  Staf
   *  PEJABAT DEKAN
  -  Staf
   *  BAHAGIAN AKADEMIK DAN HAL EHWAL PELAJAR
  -  Carta Organisasi
  -  Informasi Bahagian
  -  Staf
   *  BAHAGIAN SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI
  -  Carta Organisasi
  -  Informasi Bahagian
  -  Staf
   *  BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN JARINGAN
  -  Carta Organisasi
  -  Informasi Bahagian
  -  Staf
KATEGORI JABATAN
   *  SAINS MAKANAN
  -  Carta Organisasi
  -  Mengenai Kami
  -  Pejabat Jabatan
  -  Direktori Staf Akademik
  -  Direktori Staf Sokongan
  -  Hubungi Kami
   *  TEKNOLOGI MAKANAN
  -  Carta Organisasi
  -  Mengenai Kami
  -  Pejabat Jabatan
  -  Direktori Staf Akademik
  -  Direktori Staf Sokongan
  -  Hubungi Kami
   *  PENGURUSAN DAN KHIDMAT MAKANAN
  -  Carta Organisasi
  -  Mengenai Kami
  -  Pejabat Jabatan
  -  Direktori Staf Akademik
  -  Direktori Staf Sokongan
  -  Hubungi Kami
KATEGORI AKADEMIK
   *  PRASISWAZAH
  -  Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
  -  Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
  -  Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
   *  SISWAZAH
  -  MASTER SECARA KERJA KURSUS
  -  MASTER/PhD DENGAN TESIS
  -  E-thesis
   *  SENARAI PENGECUALIAN KURSUS
  -  PENGECUALIAN KURSUS
   *  SINOPSIS KURSUS SISWAZAH
  -  MASTER SECARA KERJA KURSUS
  -  MASTER/PHD DENGAN TESIS
   *  SINOPSIS KURSUS PRASISWAZAH
  -  BACELOR SAINS (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN)
  -  BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
  -  BACELOR SAINS (PENGAJIAN MAKANAN)
KATEGORI PENYELIDIKAN
   *  PENERBITAN
  -  Tahun 2009
  -  Tahun 2010
  -  Tahun 2011
  -  Tahun 2012
  -  Tahun 2013
   *  PENCAPAIAN
  -  Tahun 2012
  -  Tahun 2009
  -  Tahun 2011
  -  Tahun 2008
  -  Tahun 2010
  -  Tahun 2013
   *  PROGRAM PENYELIDIKAN
  -  Perkhidmatan Makanan
  -  Pengurusan Makanan
  -  Makanan Fungsian
  -  Biopemprosesan Makanan
  -  Keselamatan dan Kualiti Makanan
  -  Lemak dan Minyak
  -  Perisa dan Sensori
  -  Pemprosesan Makanan
   *  MAKMAL JARINGAN INDUSTRI
  -  Makmal Teknologi Beras UPM-BERNAS
  -  Makmal Bendalir Supercritical
   *  FASILITI PENYELIDIKAN
  -  Makmal Kromatografi
   *  MAKMAL PENGAJARAN
  -  Jabatan Sains Makanan
  -  Jabatan Pengurusan dan Khidmat Makanan
  -  Jabatan Teknologi Makanan
   *  PUSAT KECEMERLANGAN
  -  Food Safety Research Centre (FOSREC)
   *  LOJI PEPANDU
  -  Mengenai Loji Pepandu
KATEGORI JARINGAN
   *  KOMUNITI
  -  SEKOLAH ANGKAT
   *  MOU/MOA
  -  SENARAI MOU/MOA FAKULTI
   *  JARINGAN INDUTSRI
   *  PERSATUAN FOSTECH
  -  mengenai fostech
Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
  • SIRIM-UKAS
  • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 15 Feb 2017