Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
Universiti Putra Malaysia
Khamis - 23 Februari 2017
  • Facebook
  • Youtube
  • Google
MASTER SECARA KERJA KURSUS

MASTER TEKNOLOGI MAKANAN (MoFT)

Industri makanan yang dinamik dan berkembang pesat menjelaskan bahawa makanan adalah sumber rezeki manusia. Seperti kehidupan kita yang terdedah kepada pertumbuhan dan kemajuan serta perubahan gaya hidup, begitu juga permintaan terhadap perubahan makanan. Sejak beberapa tahun, terdapat permintaan pengguna yang tinggi bagi produk makanan baru dan berbeza dan ini telah membuktikan bahawa bidang teknologi makanan adalah salah satu yang sentiasa berubah-ubah, dan teknologi makanan dan saintis akan sentiasa dalam permintaan. Oleh itu,adalah penting bagi sesiapa yang berminat meneruskan kerjaya dalam industri makanan untuk melengkapkan diri dengan teknologi terkini.

Master Teknologi Makanan UPM (MoFT) adalah program ijazah lanjutan yang mempunyai semua komponen yang diperlukan untuk menawarkan mereka kerjaya yang memuaskan dalam industri makanan. Matlamat utamanya adalah untuk menyediakan pelajar dengan pemahaman yang mendalam tentang industri makanan.

MoFT mempunyai kurikulum yang menyeluruh yang melibatkan semua bidang utama teknologi pemprosesan makanan bagi membolehkan pelajar-pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan dan kemahiran profesional untuk tempat kerja. Setelah tamat pengajian, graduan akan dapat menggunakan pengetahuan yang diperolehi dalam dunia sebenar dan memaparkan kelebihan berbanding lain-lain, sekali gus meletakkan diri mereka sebagai kompetitif bagi industri dan sektor awam.

KURIKULUM

Program ini disusun dalam tiga semester (satu tahun) dan diajar dalam Bahasa Inggeris. Program ini bertujuan untuk melahirkan graduan yang dilengkapi dengan kepakaran dalam bidang teknologi makanan untuk pembangunan mampan industri makanan. MoFT terdiri daripada kursus-kursus wajib dan elektif dan projek. Pelajar perlu melengkapkan sekurang-kurangnya sebanyak 41 kredit untuk tamat pengajian.

Kursus Wajib

26 kredit

Kursus Elektif

9 kredit

Projek

6 kredit

JUMLAH

41 kredit

YURAN PENGAJIAN

Yuran boleh dirujuk melalui pautan ini.

Yuran Pengajian Pelajar Tempatan (Local Student)

Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa (International Student)

Cara Pembayaran

http://www.sgs.upm.edu.my/sp/page/3324/methodofpayments_biMASTER KESELAMATAN DAN PEMASTIAN KUALITI MAKANAN (MoFS)


Keselamatan makanan adalah satu cabang penting merangkumi pelbagai disiplin di dalam bidang sains dan teknologi makanan. Dengan peningkatan insiden penyakit bawaan makanan di dalam dan luar negara yang mengakibatkan banyak kerugian, adalah menjadi satu keperluan untuk mengingkatkan pengetahuan di dalam bidang keselamatan makanan. Ini dapat dicapai melalui pendekatan menyeluruh yang merangkumi pelbagai aspek dari komponen mikro dan makro makanan sehingga ke pembangunan polisi, analisa risiko, peraturan dan akta dan sistem pengurusan keselamatan makanan.

Master keselamatan dan pemastian kualiti makanan (MoFS) adalah satu program siswazah bertujuan untuk menyediakan pengetahuan yang mendalam melalui pendekatan bersepadu. Program ini juga berfaedah kepada sektor kerajaan dan swasta yang terlibat di dalam industri makanan. Pemahaman yang menyeluruh di dalam bidang keselamatan makanan akan memastikan penyediaan dan pengeluaran makanan bebas dari bahan cemar biologi, kimia dan fizikal seterusnya menyumbang kepada kepuasan dan keyakinan pelanggan. Program MoFS adalah unik kerana pelajar berpeluang mendedahkan diri dan berinteraksi di dalam rangkaian dan kerjasama yang kukuh di kalangan pakar, pihak kerajaan dan sektor swasta seterusnya menyediakan diri dari aspek keselamatan dan kualiti makanan ke arah memperkasakan ekonomi. Graduan berpeluang untuk menambah pengetahuan dan pemahaman di dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan keselamatan makanan untuk pembangunan kerjaya yang lebih baik dan memuaskan. Pendedahan dan pengetahuan juga dapat diaplikasi di dalam penyelidikan yang berkualiti dan pengeluaran makanan yang lebih baik dan selamat untuk kesihatan dan kesejahteraan.

Matlamat program

i.  Program ini memberi penekanan kepada latihan yang luas dalam bidang keselamatan makanan dan jaminan kualiti untuk melahirkan modal insan yang akan menggerakkan industri makanan tempatan.

ii. Program ini akan melahirkan modal insan yang dapat memenuhi jangkaan pasaran kerja, aspirasi negara, serba boleh dan berdaya saing.


Objektif program

i.   Melahirkan graduan yang kritikal dan analitikal dalam berfikir dengan memahami pengetahuan yang kukuh dalam bidang sains makanan dengan penekanan kepada keselamatan makanan dan jaminan kualiti untuk menyokong kemajuan berterusan industri makanan di Malaysia.

ii.  Kurikulum program ini memberi penekanan kepada kedua-dua aspek teori dan praktikal di mana pemikiran kritis, pembelajaran sepanjang hayat, etika dan moral profesional, kemahiran komunikasi dan kepimpinan dan kerja berpasukan Kemahiran merupakan bahagian-bahagian sistem pembelajaran yang penting. Pelajar dikehendaki menyediakan disertasi dan membentangkan penemuan saintifik dalam bentuk seminar dan penulisan ilmiah.

iii. Kandungan kursus terbentuk selari dengan perkembangan terkini dalam bidang sains makanan yang melibatkan aplikasi pengetahuan seperti makanan inovasi, makanan toksikologi keselamatan, teknologi semasa dalam makanan diagnostik serta diamalkan standard keselamatan makanan dan peraturan. Program ini akan menghasilkan profesional graduan sains makanan yang boleh memenuhi jangkaan pasaran kerja dan berdaya saing. Ini akan menjadi pemangkin kepada pembangunan industri makanan dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan melalui pekerjaan graduan MoFS.

Kurikulum

Program ini berlangsung selama 3 semester and diajar dalam Bahasa Inggeris. MoFS merangkumi kursus-kursus wajib dan elektif termasuk projek. Pelajar harus memenuhi sekurang-kurangnya 42 kredit untuk bergraduat.

Kursus Wajib

33 kredit

Kursus Elektif

9 kredit

TOTAL

42 kredit

Senarai Kursus MoFT dan MoFS

No.

Kod Kursus

Kredit

Nama Kursus

Program

MoFS

MoFT

1

FST5101

3 (3 + 0)

Komponen Makro Makanan

/

/

2

FST5104

3 (3 + 0)

Komponen Mikro Makanan

/

 

3

FST5206

3 (3 + 0)

Mikrobiologi Keselamatan Makanan

/

/

4

FST5601

3 (3 + 0)

Pengurusan Kualiti Perkhidmatan Dan Hubungan Pelanggan

/

/

5

FST5602

3 (3 + 0)

Pengurusan Keselamatan Makanan

/

 

6

FST5603

3 (2 + 1)

Diagnostik Makanan

/

 

7

FST5604

3 (3 + 0)

Toksikologi Keselamatan Makanan

/

 

8

FST5606

3 (3 + 0)

Peraturan Dan Piawaian Keselamatan

/

 

9

FST5607

3 (3 + 0)

Kualiti Hasilan Makanan

/

 

10

FST5699

6 (0 + 6)

Projek

/

 

11

FST5303

3 (3 + 0)

Jangka Hayat Makanan

 

/

12

FST5304

3 (3 + 0)

Pembungkusan Makanan Lanjutan

 

/

13

FST5401

3 (3 + 0)

Kejuruteraan Dan Pemprosesan Makanan

 

/

14

FST5403

3 (3 + 0)

Reka Bentuk Proses Dan Loji Makanan

 

/

15

FST5404

2 (0+2)

Amali Teknologi Makanan

 

/

16

FST5802

3 (3 + 0)

Inovasi Makanan

 

/

17

FST5999

6 (6 + 0)

Projek

 

/

18

FST5002

3 (3 + 0)

Kaedah Penyelidikan Dan Statistik Dalam Sains Dan Teknologi Makanan

/

/

19

FST5003

3 (3 + 0)

Falsafah Sains Halal

/

/

20

FST5302

3 (3 + 0)

Teknologi Kini Dalam Pemprosesan Makanan

/

/

21

FST5303

3 (3 + 0)

Jangka Hayat Makanan

/

 

22

FST5402

3 (3 + 0)

Sifat Fizik Makanan

/

/

23

FST5605

3 (3 + 0)

Isu Dalam Keselamatan Dan Pemastian Kualiti Makanan

/

 

24

FST5305

3 (3 + 0)

Teknologi Lipid Makanan

 

/

25

FST5307

3 (3 + 0)

Kimia Dan Teknologi Kanji

 

/

26

FST5502

2 (3 + 0)

Biopemprosesan Makanan

 

/

Syarat-syarat Kemasukan

  • Calon mestilah mempunyai Ijazah Pertama dalam bidang yang berkaitan dan telah mencapai keputusan yang baik (PNGK sekurang-kurangnya 3.00) atau yang setara, atau
  • Calon yang mencapai keputusan PNGK 2.75-2.99 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun dalam bidang berkaitan, atau
  • Calon yang mencapai keputusan PNGK 2.50-2.74 dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam bidang berkaitan.
  • Pemohon tempatan mestilah mendapat sekurang-kurangnya kepujian dalam bahasa Inggeris di peringkat " Sijil Pelajaran Malaysia " atau yang setaraf , atau lulus kursus Bahasa Inggeris di Diploma atau Sarjana Muda
  • Pemohon antarabangsa perlu mendapat skor minimum 550 untuk ujian berasaskan kertas TOEFL atau Band 6,0 untuk IELTS (Akademik Version) , atau 79-80 untuk Ujian berasaskan Internet TOEFL atau 213 untuk ujian berasaskan komputer TOEFL atau Tahap 109 untuk CIEP , atau yang setara. TOEFL ITP tidak boleh diterima. Tempoh sah laku tidak boleh lebih daripada lima tahun
Kemaskini Terakhir : Wed, 07 Sep 2016 (lilytahnani)
ArrowLihat Juga
Brosur MoFS - Sedang Dikemaskini
Brosur MoFT - Sedang DiKemaskini


Timbalan Dekan
(Siswazah, Penyelidikan & Inovasi)
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel : +603 89471962
Faks : +603 89468251
Emel: food.research@upm.edu.my

Penyelaras Program
Master Teknologi Makanan (MoFT)
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel: +603 89468369/+603 89471962
Faks: +603 89468251
Emel: food.moft@upm.edu.my

Penyelaras Program

Master Keselamatan dan Pemastian Kualiti Makanan (MoFS)
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel: +603 89468369/+603 89471962
Faks: +603 89468251
Emel: food.mofs@upm.edu.my

Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
  • SIRIM-UKAS
  • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 15 Feb 2017