Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
Universiti Putra Malaysia
Ahad - 26 Februari 2017
  • Facebook
  • Youtube
  • Google
MASTER/PhD DENGAN TESIS

PROGRAM

M.Sc/PhD Keselamatan Makanan

Rangkaian pengeluaran makanan merupakan sistem yang sangat kompleks di mana risiko bahaya daripada makanan adalah benar. Oleh itu, penggunaan dan aplikasi kepakaran teknikal yang lebih tinggi adalah perlu dalam industri makanan. Industri makanan kini berhadapan dengan pendekatan keselamatan makanan ladang ke meja. Terdapat keperluan yang meningkat bagi pakar-pakar dalam keselamatan makanan yang mampu untuk menjalankan pemantauan dan penilaian parameter mikrobiologi, kimia dan fizikal untuk keselamatan produk. Tujuan bidang ini adalah untuk menyediakan calon dengan teori yang berkaitan dan pengetahuan teknikal untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang keselamatan makanan. Pelajar akan dapat memahami isu-isu yang lebih terperinci yang termasuk patogen, bahan kimia bahaya dan GMO yang berkaitan dengan keselamatan makanan. Pelajar akan didedahkan kepada maklumat terkini mengenai status, keazaman, kesan pemprosesan, serta permohonan pengurusan kualiti HACCP dan penilaian risiko makanan tertentu.

M.Sc/PhD Sains Makanan

Bidang sains makanan termasuk kimia makanan dan biokimia, fungsian makanan, mikrobiologi makanan, enzim makanan dan lain-lain bidang yang berkaitan. Pelajar boleh memilih dari pelbagai kursus untuk memenuhi keperluan individu dan pilihan pengkhususan serta menjalankan projek penyelidikan dalam bidang sains makanan termasuk enzimology makanan, fiziko-kimia dan ciri-ciri fungsi karbohidrat makanan, lipid makanan, protein makanan dan polimer lain, pengkapsulan rasa, pemakanan, makanan berfungsi, makanan dan mikrobiologi. Pemahaman dalam interaksi molekul, komposisi makanan, interaksi dalam makanan, mikroorganisma dan persekitarannya, dan sifat-sifat fiziko-kimia sistem makanan boleh digunakan dalam menerangkan perubahan pemakanan dan kualiti makanan.

M.Sc/PhD Teknologi Makanan

Bidang ini menawarkan kursus-kursus ijazah yang mencabar dan penyelidikan kepada calon-calon yang berminat untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam teknologi makanan. Pelajar akan didedahkan kepada isu-isu semasa dalam bidang ini dan program ini membolehkan pelajar memberi tumpuan mereka dalam pemprosesan makanan (terma dan bukan haba), kejuruteraan makanan (proses makanan dan reka bentuk peralatan), nanoteknologi makanan, pembangunan produk makanan, pembungkusan makanan, pengekstrakan cecair super kritikal dan teknologi lepas tuai.

M.Sc/PhD Bioteknologi Makanan

Bidang ini bertujuan untuk menyediakan calon dengan pengetahuan teori dan teknikal yang akan membolehkan pelajar untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang bioteknologi makanan. Pelajar dapat memahami dan membincangkan kepentingan pelbagai proses bioteknologi dalam pengeluaran makanan dan bioingredients makanan, biopemprosesan makanan, dan analisis komponen makanan, tetapi juga dapat menggunakan prinsip-prinsip dan konsep pelbagai teknologi dalam penyelidikan mereka .Di samping itu, pelajar juga akan memperoleh kefahaman tentang peranan bioteknologi moden dalam keselamatan makanan melalui pengeluaran makanan transgenik atau makanan yang diubahsuai secara genetik, dan dalam peningkatan makanan dan bahan-bahan makanan bagi industri, penerimaan dan perdagangan makanan yang diubahsuai secara genetik, undang-undang dan peraturan yang mengawal selia penggunaan pemangkin biologi, mikroorganisma, tumbuh-tumbuhan (diubah suai atau sebaliknya) dalam sistem makanan serta apa-apa isu-isu semasa dalam hubungan bioteknologi makanan.

M.Sc/PhD Pengurusan Makanan

Bidang ini menawarkan pengalaman yang dinamik dan mencabar serta inovatif untuk individu yang bercita-cita dan berminat untuk meningkatkan pengetahuan serta kemahiran mereka dalam bidang-bidang pengurusan makanan dan juga menyediakan hands-on penyelidikan kepada pelajar untuk membangunkan kemahiran mereka. Bidang ini membolehkan pelajar untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang-bidang pengurusan makanan seperti kualiti perkhidmatan, budaya organisasi, pengurusan sumber manusia, perkhidmatan pandangan kegagalan dan strategi pemulihan yang berkaitan, kecekapan organisasi, imej jenama, pembangunan produk, pemasaran makanan dan tingkah laku pengguna.

M.Sc/PhD Perkhidmatan Makanan

Bidang ini adalah direka untuk menyediakan graduan bagi kerjaya dalam perkhidmatan makanan dan industri hospitaliti. Bidang ini juga menyediakan calon-calon untuk pengajaran dan penyelidikan dalam bidang hospitaliti / perkhidmatan makanan seperti pensyarah kolej / universiti atau perunding bidang perhotelan. Bidang penyelidikan yang berkaitan adalah pengurusan restoran, reka bentuk dan susun atur restoran, perancangan menu, budaya makanan, pelancongan makanan, masakan dan gastronomi, warisan budaya, dan makanan yang mampan.

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

Master Sains (MSc.) dengan Tesis

Calon perlu mempunyai Ijazah Bacelor Sains yang dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.75 daripada UPM atau institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh UPM. Pemohon yang tidak mempunyai kelayakan akademik yang mencukupi tetapi mempunyai pengalaman penyelidikan serta kerja yang mencukupi juga boleh membuat permohonan. Pelajar yang berada di semester terakhir di peringkat pengajian Bacelor boleh memohon untuk kemasukan sementara, asalkan PNGK terkini memenuhi keperluan program.

Doktor Falsafah (PhD) dengan Tesis

Calon perlu mempunyai Ijazah Master Sains daripada UPM atau institusi pengajian tinggi lain yang diiktiraf oleh UPM. Pemohon yang memiliki Ijazah Bacelor Sains dengan PNGK 3.75 ke atas layak memohon, tetapi akan diberi tempoh percubaan setahun dalam Program Master Sains. Jika layak, calon boleh membuat permohonan menukartaraf dari Program Master kepada peringkat Doktor Falsafah serta perlu memenuhi keperluan serta syarat program.


 

 


Kemaskini Terakhir : Fri, 29 Nov 2013 (ira_yusoff)


Timbalan Dekan
(Siswazah, Penyelidikan & Inovasi)
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel : +603 8947 1962
Faks : +603 8946 8251
Emel : food.research@upm.edu.my

Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
  • SIRIM-UKAS
  • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 15 Feb 2017