Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
Universiti Putra Malaysia
Khamis - 23 Februari 2017
  • Facebook
  • Youtube
  • Google
Mengenai Kami

Pada masa ini, Jabatan Sains Makanan mengendalikan program Bacelor Sains dan Teknologi Makanan. Program ini menekankan latihan keseluruhan dalam bidang sains dan teknologi makanan yang akan tercapai dengan adanya kursus teras yang ditawarkan seperti kimia dan analisis makanan, keselamatan makanan, mikrobiologi makanan, kejuruteraan dan pemprosesan makanan dan juga sains makanan gunaan.

Program Bacelor Sains dan Teknologi Makanan mengambil masa selama 4 tahun (8 semester) dengan jumlah minimum 126 jam kredit sebagai syarat untuk bergraduat. Di samping itu juga, para pelajar dikehendaki mengikuti program latihan industri di mana-mana sektor awam dan swasta, menyediakan laporan tesis dan menyampaikan penemuan saintifik dalam bentuk seminar dan penulisan projek ilmiah tahun akhir.

Kandungan kursus digubal selaras dengan perkembangan terkini dalam teknologi pemprosesan makanan seperti bioteknologi makanan, teknologi molekul dan elemen undang-undang piawaian antarabangsa, komunikasi dan pengurusan air dan sisa industri. Program ini akan melahirkan graduan Sains dan Teknologi Makanan yang dapat memenuhi ekspektasi pasaran kerja, aspirasi negara, versatil serta mempunyai kelebihan berdaya saing. Ini akan memangkinkan perkembangan industri makanan melalui penyerapan graduan BSTM dalam sektor pekerjaan.

Kemaskini Terakhir : Wed, 23 Sep 2015 (wannurain)


Ketua
Jabatan Sains Makanan
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel : +603 8946 8375
Faks : +603 8942 3552
Emel : food.science@upm.edu.my

Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
  • SIRIM-UKAS
  • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 15 Feb 2017