JARINGAN | FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
» JARINGAN

JARINGAN

UPM memahami keperluan bagi pelajar untuk menjadi sebahagian daripada dunia realiti dalam perniagaan dan komuniti. Memperkasakan komuniti kampus dengan mewujudkan peluang-peluang untuk menceburi bidang perniagaan dan masyarakat amnya adalah penting dalam penyediaan perspektif keusahawanan kepada teras pendidikan dan penyelidikan Universiti.

Industri tempatan merupakan antara pemegang taruh ‘stakeholders’ utama kepada...selanjutnya...
Dalam usaha mendukung matlamat UPM untuk menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan...selanjutnya...
Fakulti menerima lawatan dari  agensi, industri, universiti dan insitusis dalam usaha menjalin...selanjutnya...
Kerjasama dan hubungan strategik antara pihak universiti dengan pelbagai agensi di dalam negara...selanjutnya...
WWDWHA:07:18