Selamat Datang ke Laman Portal
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
Universiti Putra Malaysia
Khamis - 23 Februari 2017
 • Facebook
 • Youtube
 • Google
Bacelor Sains (Pengajian Makanan)

Program Bacelor Sains (Pengajian Makanan)

Kod dan Nama Program           : PG17 - Bacelor Sains (Pengajian Makanan)

Tempoh Pengajian                   : 8 Semester

Maklumat Ringkas Program

Program Bacelor Sains (Pengajian Makanan) merupakan kurikulum komprehensif yang bakal menghasilkan graduan terlatih dan profesional dalam bidang pemprosesan, pengeluaran makanan, pengurusan dan pemasaran. Program ini juga memberi tumpuan terhadap sektor pembuatan makanan.


Di akhir pengajian ini, pelajar dapat menguasai ilmu dan kemahiran teknikal yang mencukupi dalam bidang yang berkaitan, berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi dengan cekap dan bekerja dalam pasukan, mempunyai akauntabiliti sosial serta mempunyai tahap profesionalisme, nilai, sikap dan tingkahlaku yang beretika untuk industri pembuatan makanan.

Peluang Kerjaya

Program ini telah berjaya menghasilkan graduan yang diinginkan oleh pasaran kerja. Sejak program ini ditawarkan, para graduan telah berjaya mendapat pekerjaan di sektor swasta seperti syarikat pengeluaran makanan dan sektor awam seperti Kementerian Kesihatan, Kementerian Asas Tani dan lain-lain.

Syarat-Syarat Kemasukan:

Syarat Am Universiti

 1. Calon Sijil Tinggi Pelajar Malaysia (STPM)/Setaraf dengan Baik
  1. Calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/setaraf dengan baik;
  2. Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di
   peringkat SPM/setaraf;
  3. Lulus peperiksaan STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya:gred C
   (NGMP 2.00) dalam matapelajaran Pengajian Am; dan gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) matapelajaran lain; dan
  4. Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET).

 

 1. Calon Kelayakan Setaraf
  1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / setara dengan baik;
  2. Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di
   peringkat SPM / setara;
  3. Mempunyai kelulusan lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dan
   diluluskan oleh Senat Universiti; dan
  4. Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET).

 

 1. Kelayakan Minimum Calon Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains Pertanian UPM/ Tahun Asas UTM
  1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / setara dengan baik;
  2. Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di
   peringkat SPM / setara;
  3. Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Sains Pertanian
   UPM/Tahun Asas UTM dengan sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2.00; dan
  4. Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET).

Syarat Khas Program

 1. Lulus sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) salah satu (1) mata pelajaran berikut :

           - Kimia
           - Biologi

 1. Lulus dengan kepujian dalam satu (1) mata pelajaran Sains pada peringkat SPM

Kelayakan Lain Sebagai STPM

Calon yang mengemukakan kelayakan berikut atau kelayakan setara yang diiktiraf oleh Senat sebagai ganti STPM boleh memohon untuk dipertimbangkan bagi mengikuti
program ijazah: Diploma dalam bidang yang sesuai dari UPM atau institusi lain yang diiktiraf kerajaan.

Kemaskini Terakhir : Sun, 01 Dec 2013 (ira_yusoff)
ArrowLihat Juga
Jabatan Teknologi Makanan
Brosur Program Prasiswazah Fakulti


Bahagian Akademik & Hal Ehwal Pelajar
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel : +603 8946 8371
Faks : +603 8946 8416
Emel : food.academic@upm.edu.my


Jabatan Teknologi Makanan
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang
Selangor, Malaysia
Tel : +603 8946 8355
Faks : +603 8942 3552
Emel : food.technology@upm.edu.my
Polisi Privasi & Keselamatan | Penafian | Notis Hakcipta | Peta Laman | AJK Web |
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome dengan resolusi 1024 x 768
@2013 Universiti Putra Malaysia
 • SIRIM-UKAS
 • Valid CSS!
Kemaskini Terakhir : 15 Feb 2017